Lípa ve Zduchovicích

Název památného stromu: Lípa ve Zduchovicích
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa malolistá (Tilia cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211115.1/1
Obec: Zduchovice
Katastrální území: Zduchovice
Číslo parcelní pozemku: 21/1
Popis lokality: u bývalého dvora na zelené turistické značce do Žebrakova
GPS: 49°38'13.846"N, 14°12'45.804"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
265 cm
Výška: 15 m
Věk: cca 200 let
Zdravotní stav: vitální, dutina kmene
Důvody ochrany: vzrostlý strom, krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí