Dub u Vamberova mlýna

Název památného stromu: Dub u Vamberova mlýna
Vyhlášení: 18. 6. 2008
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur)
Číslo ústředního seznamu: 2110129.1/1
Obec: Zduchovice
Katastrální území: Zduchovice
Číslo parcelní pozemku: 1098
Popis lokality: u cesty v části zvaná Voznice
GPS: 49°36'45.707"N, 14°12'51.036"
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí v roce 2008:
339 cm
Výška 22 m
Stáří: cca 300 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý, starý strom
Ochranné pásmo: 9 m
Historie: Kdysi zde stával mlýn, ve kterém naposledy mlel Václav Vambera. Mlýn zanikl v souvislosti s vybudováním vodní nádrže Kamýk. Kolem dubu vedla potahová cesta k přívozu, který spojoval Voznici s chaloupkami nazývanými V Struhách na protějším břehu Vltavy.