Smrk u Pecováku

Název památného stromu: Smrk u Pecováku
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: smrk ztepilý (Picea abies)
Číslo ústředního seznamu: 211111.1/1
Obec: Bohutín
Katastrální území: Vysoká Pec u Bohutína
Číslo parcelní pozemku: 155
Popis lokality: u Pecováku vedle pomníčku (poškozen bleskem)
GPS: 49°39'48.1"N, 13°57'37.708"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
265 cm
Výška: 15 m
Věk: cca 200 let
Zdravotní stav: odlommená špice
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí