Kleny u Vysoké Pece

Název památného stromu: Kleny u Vysoké Pece
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 2
Druh dřeviny: javor klen (Acer pseudoplatanus)
Číslo ústředního seznamu: 211110.1/1, 211112.1/1
Obec: Bohutín
Katastrální území: Vysoká Pec u Bohutína
Číslo parcelní pozemku: 155
Popis lokality: u rybníka Pecovák nedaleko pomníku padlým
GPS: 49°39'52.421"N, 13°57'42.904"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
241 a 201 cm
Výška: 17 a 14 m
Věk: cca 180 let
Zdravotní stav: vynikající
Důvody ochrany: krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí