Duby u Višňové

Název památného stromu: Dub u Višňové I.
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 211106.1/1
Obec: Drásov
Katastrální území: Drásov u Příbramě
Číslo parcelní pozemku: 186/1
Popis lokality: pod hrází rybníka Homolka v prostoru sádek
GPS: 49°42'15.692"N, 14°8'5.598"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
430 cm
Výška: 27 m
Věk: cca 230 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: krajinná dominanta, starý vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí


Název památného stromu: Dub u Višňové II.
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 211106.1/1
Obec: Višňová
Katastrální území: Višňová
Číslo parcelní pozemku: 907
Popis lokality: na hrázi rybníka Homolka u cesty do Višňové
GPS: 49°42'12.33"N, 14°8'6.407"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
335 cm
Výška: 18 m
Věk: cca 200 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: krajinná dominanta, starý vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí