Maďal v Třebsku

Název památného stromu: Maďal v Třebsku
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
Číslo ústředního seznamu: 211103.1/1
Obec: Třebsko
Katastrální území: Třebsko
Číslo parcelní pozemku: 523/3
Popis lokality: u potoka na návsi
GPS: 49°37'31.92"N, 13°58'3.038"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
270 cm
Výška: 16 m
Věk: cca 180 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: Zasazen v roce 1849 na paměť zrušení roboty
Ochranné pásmo: Kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí