Tisovský jasan

Název památného stromu: Tisovský jasan
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Číslo ústředního seznamu: 211102.1/1
Obec: Bohutín
Katastrální území: Tisová u Bohutína
Číslo parcelní pozemku: 868
Popis lokality: v soukromé zahradě, u čp.15
GPS: 49°39'21.335"N, 13°57'35.784"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
367 cm
Výška: 18 m
Věk: cca 205 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí