Lípa ve Smolotelech

Název památného stromu: Lípa ve Smolotelech
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa malolistá (Tilia cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211094.1/1
Obec: Smolotely
Katastrální území: Smolotely
Číslo parcelní pozemku: 117/3
Popis lokality: v zámeckem parku, u vchodu do budovy (padlý)
GPS: 49°37'22.311"N, 14°8'8.927"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
694 cm
Výška: 0 m
Věk: cca 270 let
Zdravotní stav: padlý mrtvý kmen
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí