Duby u Smolotel

Název památného stromu: Duby u Smolotel
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 2
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 211096.1/2 a 21096.2/2
Obec: Smolotely
Katastrální území: Smolotely
Číslo parcelní pozemku:
Popis lokality: podél silnice Smolotely – Pečičky
GPS: 49°37'15.302"N, 14°7'53.924"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
395 a 410 cm
Výška: 26 m
Věk: cca 240 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý stromy, krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí