Dub v Rejkovicích

Název památného stromu: Dub v Rejkovicích
Vyhlášení: 26. 8. 2004
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 211123.1/1
Obec: Rejkovice
Katastrální území: Rejkovice
Číslo parcelní pozemku: 67
Popis lokality: pod hrází rybníka Hejdovský
GPS: 49°48'32.838"N, 13°57'59.98"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
470 cm
Výška: 22 m
Věk: cca 200 let
Zdravotní stav: výborný
Důvody ochrany: jedinec úctyhodných rozměrů
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí