Lípy u sv. Prokopa, Příbram

Název památného stromu: Lípy u sv. Prokopa
Vyhlášení: 29. 6. 2004
Počet jedinců: 2
Druh dřeviny: lípa malolistá a velkolistá (Tilia cordata a platyphylla)
Číslo ústředního seznamu: 211122.1
Obec: Příbram
Katastrální území: Březové Hory
Číslo parcelní pozemku: 60
Popis lokality: Březové Hory, na prostranství před kostelem sv. Prokopa
GPS: 49°41'9.035"N, 13°59'36.687"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
270–295 cm
Výška: 18,5–20 m
Věk: cca 200 let
Zdravotní stav: výborný u obou stromů
Důvody ochrany: dominanta městské parku, součást kulturní památky
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.