Vrba v Podlesí

Název památného stromu: Vrba v Podlesí
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: vrba překrásná (salix elegantissima)
Číslo ústředního seznamu: 211080.1/1
Obec: Podlesí
Katastrální území: Podlesí nad Litavkou
Číslo parcelní pozemku:
Popis lokality: v zatáčce při výjezdu ze Starého Podlesí na Nové Podlesí
GPS: 49°41'36.872"N, 13°58'56.479"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
510 cm
Výška: 25 m
Věk: cca 175 let
Zdravotní stav: prosychající
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí