Jasan v Podlesí

Název památného stromu: Jasan v Podlesí
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: jasan ztepilý (fraxinus excelsior)
Číslo ústředního seznamu: 211081.1/1
Obec: Podlesí
Katastrální území: Podlesí nad Litavkou
Číslo parcelní pozemku: 113
Popis lokality: u čp. 76 - vila Zátiší, u silnice na louce, která je oplocená, u stromu je křížek
GPS: 49°41'58.666"N, 13°58'54.825"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
270 cm
Výška: 11 m
Věk: cca 133 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí