Orlovský buk

Název památného stromu: Orlovský buk
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica)
Číslo ústředního seznamu: 211074.1/1
Obec: Příbram
Katastrální území: Baština
Číslo parcelní pozemku: 835
Popis lokality: u parkoviště - otočky autobusu nad Orlovem
GPS: 49°41'14.113"N, 13°56'46.712"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
338 cm
Výška: 11 m
Věk: cca 300 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí