Borovice na Makové Hoře

Název památného stromu: Borovice na Makové Hoře
Vyhlášení: 22. 5. 2008
Počet jedinců: 3
Druh dřeviny: borovice lesní (Pinus sylvestris L.)
Číslo ústředního seznamu: 211130.1/3-3/3
Obec: Smolotely
Katastrální území: Smolotely
Číslo parcelní pozemku: 945
Popis lokality: Před kostelem na Makové Hoře
GPS: 49°36'59.311"N, 14°8'53.49"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí, výška a stáří:
Br 1 - 258 cm, výška 14,5 m, stáří cca 170 let
Br 2 – 201 cm, výška 13 m, stáří cca 170 let
Br 3 - 200 cm, výška 11 m, stáří cca 170 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: vzrostlé stromy, krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí