Lípy v Kamenné 1

Název památného stromu: Lípy v Kamenné 1
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 4
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia Cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211031.1/4
Obec: Milín
Katastrální území: Kamenná u Příbramě
Číslo parcelní pozemku: 162
Popis lokality: za vsí u sochy sv.Víta
GPS: 49°37'29.013"N, 13°59'0.647"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
cca 141 cm
Výška: 17 m
Věk: cca 195 let
Zdravotní stav: zhoršený
Důvody ochrany: vzrostlý strom
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

Lípy v Kamenné 2

Název památného stromu: Lípy v Kamenné 2
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 5
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia Cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211032.1/5
Obec: Milín
Katastrální území: Kamenná u Příbramě
Číslo parcelní pozemku: 161
Popis lokality: podél cesty z Kamenné ke sv.Vítu
GPS: 49°37'27.432"N, 13°59'12.319"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
320 cm (v roce 2004)
Výška: 18 m
Věk: cca 190 let
Zdravotní stav: vynikající
Důvody ochrany: krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.