Drásovský dub

Název památného stromu: Drásovský dub
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)
Číslo ústředního seznamu: 211126.1/1
Obec: Drásov
Katastrální území: Drásov u Příbramě
Číslo parcelní pozemku: 132
Popis lokality: pod hrází rybníka Prostřední
GPS: 49°42'17.398"N, 14°7'29.769"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
445 cm (v roce 2004)
Výška: 21 m
Věk: cca 220 let
Zdravotní stav: celý kmen rozčíslý bleskem, na kmeni vyrůstají plodnice sírovce žlutooranžového
Důvody ochrany: vzrostlý strom, krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí