Pasecká lípa

Název památného stromu: Pasecká lípa
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia Cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211020.1/1
Obec: Bratkovice
Katastrální území: Dominikální Paseky
Číslo parcelní pozemku: 200/7
Popis lokality: u zvoničky v obci
GPS: 49°45'18.675"N, 13°59'53.29"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
400 cm (v roce 2004)
Výška: 19,5 m
Věk: cca 190 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: mohutný vzrůst
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí