Dub vladyky Bavora

Název památného stromu: Dub vladyky Bavora
Vyhlášení: 12.6. 2008
Počet jedinců: 1
Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur)
Číslo ústředního seznamu: 211128.1/1
Obec: Dlouhá Lhota u Dobříše
Katastrální území: Dlouhá Lhota u Dobříše
Číslo parcelní pozemku: 108
Popis lokality: za zámkem v Dlouhé Lhotě
GPS: 49°43'9.761"N, 14°7'0.436"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
512 cm
Výška: 27 m
Věk: cca 300 let
Zdravotní stav: dobrý
Důvody ochrany: věk, krajinná dominanta
Ochranné pásmo: 9 m