Bohutínské lípy

Název památného stromu: Bohutínské lípy
Vyhlášení: 20. 10. 1981
Počet jedinců: 2
Druh dřeviny: lípa srdčitá (Tilia Cordata)
Číslo ústředního seznamu: 211001.1/2
Obec: Bohutín
Katastrální území: Bohutín
Číslo parcelní pozemku: 808/5
Popis lokality: podél silnice u fary, vedle základní školy
GPS: 49°39'15.969"N, 13°56'34.151"E
Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:
375 cm (v roce 2004)
Výška: 25 m
Věk: cca 185 let
Zdravotní stav: dobrý, při ošetření v roce 2007 odstraněny nebezpečné, odumírající větve
Důvody ochrany: mohutný vzrůst a stáří stromu, krajinná dominanta
Ochranné pásmo: kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí